Σχολικό Έτος 2021-2022

Στις διάφορες κατηγορίες (μενού αριστερά) μπορείτε να δείτε δράσεις και εκδηλώσεις του σχολείου μας, που λειτουργούν υποστηρικτικά στη διαδικασία της μάθησης και βοηθούν τους μαθητές μέσω βιωματικών προσεγγίσεων.