ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δημιουργία δανειστικής σχολικής βιβλιοθήκης

Τη φετινή σχολική χρονιά 2022_2023 μια σειρά δράσεων πραγματοποιούνται στο σχολείο μας!
Μία βασική δράση είναι η δημιουργία δανειστικής σχολικής βιβλιοθήκης. Με ένα πολιτιστικό
πρόγραμμα με τίτλο «Αν έχω μια βιβλιοθήκη, χαρτί και μολύβι… Ταξίδι στον κόσμο της
ανάγνωσης και της γραφής» οι μαθητές του Γυμνασίου μαζί με την υπεύθυνη του
προγράμματος εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Καραΐνδρου συμμετέχουν στη συλλογή και
καταλογογράφηση βιβλίων κυρίως λογοτεχνικών αλλά και με άλλες θεματικές όπως είναι η
ιστορία, η τέχνη, η ποίηση, οι φυσικές επιστήμες κλπ. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο γίνεται σε
συνεργασία με το Λύκειο σε κοινό χώρο του σχολείου έχει ως στόχο την ενίσχυση της επαφής
των μαθητών με εξωσχολικά βιβλία, την καλλιέργεια ενός θετικού κλίματος για την
ανάγνωση, την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Οι μαθητές μας έχουν μέχρι
τώρα ανταποκριθεί θετικά στο δανεισμό βιβλίων ενώ και κάποια από αυτά έχουν παρουσιαστεί
στους συμμαθητές τους. Επιπλέον με ασκήσεις δημιουργικής γραφής δοκιμάζουν τις δυνάμεις
τους στη γραφή παίρνοντας έμπνευση από τα θέματα που έχουν διαβάσει.
Πολλά από τα βιβλία, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα είναι δωρεές ιδιωτών, φίλων και
γνωστών, οι οποίοι με την ευγενική τους χειρονομία θυμίζουν στους μαθητές αλλά και σε όλους
μας τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς αλλά και της επανάχρησης με συνθήματα όπως «τα
βιβλία είναι για να διαβάζονται και όχι να μένουν στο ράφι» και «Κανένα βιβλίο στα
σκουπίδια».
Με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί ένας σημαντικός πυρήνας γνώσης και δημιουργικότητας,
ένας «τόπος» φιλικός προς τους μαθητές ελπίζουμε η βιβλιοθήκη αυτή να μεγαλώσει και να
γίνει ένας χώρος, όπου θα φιλοξενούνται ευρύτερες δράσεις σχετιζόμενες με το βιβλίο αλλά και
με θέματα πολιτισμού.