Αντί επιλόγου ....

Η ελληνικότητα της Δωρίδας

 

     50. ΤΟΛΟΦΩΝΑ :
         
Το λιμάνι ¨Τολοφών ¨- λοκρική πόλη- αναφέρεται ως πλούσια πόλη. Στην περιοχή ανεβρέθηκαν λείψανα οικισμών και ακροπόλεων. Στη νοτιοδυτική γωνία, μάλιστα, της πεδιάδας της Τολοφώνας, επισημάνθηκαν λείψανα οχυρωμένης αρχαίας πόλης, μεσαιωνικό και νεότερο φρούριο, καταχωμένο λιμάνι κι ερείπια βυζαντινής εκκλησίας.
         
Οι κάτοικοι της Τολοφώνας συμμετείχαν στον αγώνα του ΄21 και αναφέρεται πως το Μάιο του 1825 οι Τούρκοι λεηλάτησαν την περιοχή κι εγκαταστάθηκαν στο χωριό.
                                                                                

   51. ΤΡΙΖΟΝΙΑ :
        
Πρόκειται για το μοναδικό κατοικημένο νησί του Κορινθιακού. Αναφέρεται πως το1825 οι Τούρκοι έκαψαν τα Τριζόνια, ενώ μετά την απελευθέρωση του νησιού, το 1828 ο Καποδίστριας διόρισε ως προσωρινό Επιστάτη Τριζονίων τον αγωνιστή Χαράλαμπο Παπαπολίτη, ο οποίος με οικονομική βοήθεια της τότε κυβέρνησης άνοιξε δύο πηγάδια για την ύδρευση των κατοίκων και εισήγαγε την καλλιέργεια της πατάτας στη Δωρίδα. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους αποβιβάστηκε στο νησί η πρώτη χιλιαρχία του Αυγουστίνου Καποδίστρια, που το χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τις επιθέσεις κατά των Τούρκων, προκειμένου ν’ απελευθερωθεί οριστικά η Δωρίδα.                                  

  52. ΤΡΙΚΟΡΦΟ :
       
Όπως υποδηλώνει η παλιότερη ονομασία, Βλαχοκάτουνο, στην περιοχή σημειώθηκε εγκατάσταση τσοπάνηδων. Τρίκορφο ονομάστηκε το 1930. 
           Στη θέση ‘’Παλιόκαστρο’’, υπάρχουν ερείπια μικρού κάστρου , μάλλον του 15ου αιώνα . Μνημεία της Τουρκοκρατίας ή και παλιότερα, με μεγάλες λαξευτές πέτρες, πολλές από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο των σπιτιών και της εκκλησίας, βρέθηκαν στα βόρεια του χωριού.                                              

 53. ΤΡΙΣΤΕΝΟ :
         Το χωριό οφείλει την ονομασία του πιθανότατα στην τοποθεσία του: βρίσκεται ανάμεσα σε τρία στενά. Άλλη άποψη, βέβαια, την ορίζει ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι άλλαξε  τρεις φορές θέση μέχρι  να σταθεροποιηθεί στη σημερινή.  Η παλιότερη ονομασία του ήταν Δρέστενα.

54. ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ:
         
Το Ψηλό Χωριό ή  Νούτσομβρο, καταστράφηκε από κατολισθήσεις ή σεισμούς και ξαναχτίστηκε ψηλότερο στη σημερινή του θέση.

                                                                                                             55. ΦΙΛΟΘΕΗ [ΓΚΟΥΜΑΙΟΙ]: