Το πείραμα του Ερατοσθένη

Σήμερα 20 Μαρτίου 2024 το μεσημέρι, ημέρα της εαρινής ισημερίας, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε το πείραμα του Ερατοσθένη. Ο Ερατοσθένης υπήρξε σπουδαίος αστρονόμος, μαθηματικός, γεωδαίτης...