Εκπαιδευτικοί

Διευθυντής:

Παπαγεωργίου Παναγιώτης – Θεολόγος ( ΠΕ 01)

Εκπαιδευτικοί:

Καραΐνδρου Κωνσταντίνα – Φιλόλογος (ΠΕ 02)

Γκουγκούλης Ευάγγελος– Φιλόλογος  (ΠΕ 02)

Γιαλιάς Χαράλαμπος – Μαθηματικός (ΠΕ 03)

Καρέτσου Αικατερίνη – Μαθηματικός (ΠΕ 03)

Ασαρίδης Ηλίας – Φυσικός (ΠΕ 04.01)

Γανωτής Μιχάλης- Πληροφορικής(ΠΕ 86)

Στράντζαλη Χριστίνα – Οικονομολόγος (ΠΕ 80)

Πιστικούδης Αποστόλης – Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ 06)

Αυγερινού Μαριέττα – Γαλλικής Φιλολογίας  (ΠΕ 05)

Παναγιωτοπούλου Ευθυμία – Φυσικής αγωγής (ΠΕ 11)

Πούλου Βασιλική, Φιλόλογος (ΠΕ02)-Ενισχυτική Διδασκαλία

Γεωργοπούλου Καλλιόπη, Μαθηματικός (ΠΕ03)-Ενισχυτική Διδασκαλία